صاحب امتیاز و مدیر فروشگاه: محمد حسین کوه پیما

"فایل سل" به گزارش هایی که از سوی افراد مبنی برنقض حقوق مالکیت معنوی یا دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای به کارگزار تعیین شده‌ی حقوق مالکیت معنوی ارائه می‌شود، به سرعت رسیدگی می‌کند.
اگر صاحب حقوق مالکیت معنوی هستید یا برای حقوق مالکیت معنوی وکالت دارید، لطفا موارد نقض حقوق مالکیت معنوی را که از طریق وب سایت صورت می‌گیرند به کارگزار تعیین شده حقوق مالکیت معنوی "فایل سل" گزارش دهید.

درباره ما

فروشگاه اینترنتی k800.ir از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است ، هدف از ایجاد این بستر ارائه محصولات با کیفیت و خدمااتی متناسب با شان کاربران فارسی زبان در سراسر این کره خاکی بوده است.

راه های ارتباط مدیر فروشگاه :

mohammadhossain6547@gmail.com

koohpayma@yahoo.com